Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Анкета за дистанционно обучение

По-долу ще намерите линк към анкета за проучване мнението на родителите за дистанционното обучение, което провежда 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”.
Проучването е непрофесионално и няма претенции да изследва тенденции, а по-скоро да направи обща снимка на състоянието и да се дадат препоръки за подобряването на качеството на дистанционното преподаване, като се търси баланса между осигуряване на електронна среда за образованието и възможностите на семействата да ангажират допълнителен ресурс за подкрепа на децата.