Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

!!! ВАЖНО !!! – ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

Всички ученици от 12 клас, които имат възможност, в срок до 11:00 часа на 16 март 2020г., понеделник, да изпратят на електронната поща на класните си ръководители попълнени и подписани заявления си за допускане до ДЗИ в pdf-формат.

Тези, които не разполагат със скенер,  могат да използват мобилно приложение, което позволява превръщането на снимка в pdf- документ. Едно такова добро безплатно приложение, което би могло да се използва за целта е Scanner App To PDF – TapScanner

Благодарим ви предварително!

 

Бъдете здрави!

Класните ръководители на 12. клас