Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

Всички ученици от 12 клас в срок до 11:00 часа на 16 март 2020г., понеделник, да предадат на класните си ръководители попълнени и подписани заявления си за допускане до ДЗИ!