Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с удължаване на грипната ваканция до 15.03.2020 г.- вкл., съгласно Заповед на СРЗИ – изх. № РД-01-114/11.03.2020 г., Съобщение Изх. № РУО 1-6481/11.03.2020 г. на РУО – София град, Заповед № РД-09-625/11.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката, 12 и 13 март са обявени за неучебни дни на територията на област София-град. 

Учебните занятия ще бъдат подновени на 16.03.2020 г.