Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

 

Протоколът с всички класирани ученици за националния кръг на олимпиадата по немски език можете да видите тук.

Протоколите по класове за учениците, които не са класирани за националния кръг на олимпиадата по немски език: