Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

91. НЕГ преминава към дистанционна форма на обучение за периода 16-20 март 2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение и удължаване на грипната ваканция на учениците за периода 16-20 март 2020 г., както и Писмо на началника на РУО-София град с изх. № РУО1-6640/ 13.03.2020 г. от 16.03.2020 г. 91. НЕГ преминава към дистанционна форма на обучение.

Дистанционното обучение на учениците ще се провежда в електронна среда, чрез достъпни платформи (виртуални класни стаи, електронна поща, фейсбук и т.н. според преценка на съответните преподавателите).

Мерките ще бъдат допълвани или отменяни в зависимост от развитието на обявеното извънредно положение в страната и разпорежданията на компетентните органи.

Апелираме за стриктно спазване на разпоредбите на здравните власти, както и спазването на отлична лична хигиена, ограничаване на социалните контакти, и избягване на локациите със струпване на хора.