Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Напомняме на всички ученици от 91.  Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ , че от 10.02.2020 г. /понеделник/ влиза в сила седмичното разписание за втория учебен срок. Смените са както следва:
1.     Първа смяна от 7.30 ч.  – 11. и 12. клас и 8 „б“, 8 „в“, 8 „г“ и 8 „д“ класове.
2.     Втора смяна от 13.20 ч. – 9. и 10. клас и 8 „а“, 8 „е“ и 8 „ж“ класове.