Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Областният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 15 февруари 2020 г. в 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”.

Всички класирани ученици за областният кръг на олимпиадата по немски език да се явят в сградата на 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” (ул. Позитано 26) на 15 февруари 2020 г,  не по късно от 8:30 и да заемат местата си по зали, съгласно направеното разпределение, което ще бъде изнесено в деня на провеждане на олимпиадата.