Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Fasching 2020

Ръководството на 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” ви информира, че 25 февруари 2020 г. е обявен за неучебен ден, защото между 13:00 и 17:00 часа  ще се проведе традиционният празник Fasching 2020.
Родителите на учениците от 8. клас са поканени да приберат децата си в края на събитието.

Строго се забранява внасянето на оръжия, алкохол, наркотични вещества и други предмети и субстанции, заплашващи здравето и живота на учениците!

Всякакви подобни мероприятия след 17:00 часа не са организирани от 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”.