Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

91. НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ”

СЪОБЩЕНИЕ

 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява 1 /едно/ свободно място за девойка в 8 клас за учебната 2019/2020 г. в изпълнение на Наредба № 10/01.09.2016 г.

 

План график за попълване на освободеното място:


На 22.10.2019 г. /вторник/   от 10.00 часа  до 16.00 часа – събиране на молбите на кандидатите с копие от документите за завършено основно образование в заместник-дирекцията на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

На 23.10.2019 г. /сряда/ в 12.30 часа – обявяване на  списъка с класирането на кандидатите.

На 23.10.2019 г. /сряда/  от 13.00 ч. до 14.00 ч. – записване на класираната ученичка.