Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА 8 КЛАС

На 16.09.2019 г. от 18.00 ч. в 91 НЕГ“Проф. К. Гълъбов“ ще се проведе родителска среща за новоприетите ученици от 8 а,б,в,г,д,е,ж класове.