Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Откриване на новата учебна 2019 / 2020 година

На 16.09.2019 г., понеделник, за тържественото откриване на новата учебна 2019 / 2020 година, всички ученици от 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ да се явят в 9:00 часа в двора на училището.
В двора на гимназията е строго забранено да бъдат внасяни предмети, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на учениците и учителите от училището. Напомняме, че контролът се осъществява чрез видеонаблюдение. В духа на традициите на гимназията е принадлежащите към тази общност да не уронват престижа ѝ.