Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ВАЖНО!

Поради повишен интерес към участие в IV класиране за заемане на 3-те незаети места за младежи след завършен 7. клас в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” времето за прием на документи се удължава до 13:30 часа.

Обявяване на класирането на участниците и обявавяне на резултатите е в 14:00 часа.

Записване на класираните кандидати – на 02.08.2019 г. /петък/  от 14.00 ч. до 15.00 ч.