Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

План-график за попълване на незаетите места за младежи след завършен 7. клас

План-график на дейностите за попълване на незаетите места за младежи след завършен 7. клас по Наредба № 10/01.09.2016 г. в 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ за учебната 2019 / 2020 г.

  1. На 02.08.2019 г. /петък/ от 10.00 часа до 12.00 часа в стая № 103 – прием на документи по чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на кандидати за участие в четвърто класиране.                                  
  1. На 02.08.2019 г. /петък/  от 12.00 часа  до 13.00 часа – заседание на комисията по чл.  70  от  Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН.
  1. На 02.08.2019 г. /петък/ в 13.30 часа – обявяване на списъка с класираните кандидати.
  1. На 02.08.2019 г. /петък/  от 13.30 ч. до 14.30 ч. – записване на класираните кандидати.

 

Комисия следва да приеме и разгледа  оригиналните документите на учениците – младежи, желаещи да участват в четвърто класиране и да ги класира по низходящ ред, според бала им.