Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

График за записване в 8 клас за учебната 2019 / 2020 г.

График за записване в 8 клас на 91. Немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов” за учебната 2019 / 2020 г.

I  класиране – на 12, 15 и 16 юли от 09:00 до 17 часа

II класиране – на 19 и 22 юли от 09:00 до 17 часа

III класиране – на 30 и 31 юли от 09:00 до 17 часа

При наличие на свободни места за IV класиране допълнително ще бъде публикувана информация.

 

Необходимите документи за записване в 8. клас на 91. Немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов” за учебната 2019 / 2020 г. след първо класиране са:

1.  Заявление – по образец – получава се на място в 91 НЕГ.

2.  Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие.

3.  Копие на акт за раждане.

4.  Служебна бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен 7. клас.

5.  Удостоверение за преместване в друго училище - документът се представя на класния ръководител на първия учебен ден – 16 септември 2019 г.