Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ – областен кръг на олимпиадата по Математика

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 -409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г., ви информираме, че областният кръг на олимпиадата по Математика ще се проведе на 02 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

  • За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас от училищата във всички райони в СМГ „Паисий Хилендарски”, р-н. Оборище“,ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

 

  • за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 02 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.
Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!