Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ – областен кръг на олимпиадата по Български език и литература

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, ви информираме, че:

1. Областният кръг на олимпиадата по Български език и литература ще се проведе на 03.02.2019 г. от 9:00 часа, както следва:

  •  За учениците от ХІ и ХІІ клас от всички райони в 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“,ул. „Гео Милев“ № 2
  •  За учениците от VІІІ клас от всички райони в 93. СУ „Александър Теодоров-Балан“, ул. „Гео Милев“ № 32
  • За учениците от ІХ и Х клас от всички райони в 138. СУЗИЕ „Проф. В.Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта). Учениците от XI и XII клас да носят литературните текстове, които са им необходими.

УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ !!!