Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Потенциално замърсяване на въздуха на 09.01.2019 г.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология е за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности, особено в часовете 10:00 – 12:00 ч., на 09.01.2019 г.