Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Общински кръг на олимпиадата по биология

Общинският кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование ще се проведе на 28 януари 2019 г. от 12:30 часа в кабинета по физика. Учениците да заемат местата си до 12:20.