Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

График за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на подготовка:


предмет

дата

начален час

продължителност

място на провеждане

Физическо възпитание и спорт

29.1.2019

10:00

3 часа

физкултурен салон
География и икономика

29.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
Физика и астрономия

29.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
История и цивилизация

30.1.2019

09:00

3 часа

Компютърен кабинет
Свят и личност

30.1.2019

16:00

3 часа

Компютърен кабинет
Математика

31.1.2019

13:30

3 часа

Компютърен кабинет
Английски език

1.2.2019

11:30

3 часа

Компютърен кабинет
Руски език

1.2.2019

11:30

3 часа

Компютърен кабинет