Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Потенциално замърсяване на въздуха на 17.01.2019 г.

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, вх.№РУО1-1311/16.01.2019 г.  и Изх. № РУО1-1355/17.01.2019 г. ви уведомяваме,  че във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 17.01.2019 г., са предприети мерки и действия, съгласно предписание на Директора на СРЗИ, за което сме уведомени с писма с изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.