Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителска среща за 8-те класове

На 17.12.2018 г. /понеделник/ от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на:

8 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж