Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителски срещи за А, Б, В, Г и Ж паралелките на 9, 10, 11 и 12 клас

На 29.10. 2018 г. /понеделник/  от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на:

11 А, Б, В, Г, Ж и 12 А, Б, В, Г, Ж класове

На 30.10. 2018 г. /вторник/  от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на:

9 А, Б, В, Г, Ж и 10 А, Б, В, Г, Ж класове