Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Учебници за учебната 2018-2019г.

Български език и литература

8. клас:

Литература за 8. клас, автори: Александър Панов, Валери Стефанов, Младен Влашки, УЦ „Диоген.бг“, 2017 г.

Български език за 8. клас, автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана  Балинова, изд. „Булвест 2000“, 2017 г.

9. клас:

Литература за 9. клас, автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Мариана Христова, изд. „БГ Учебник“, 2018 г.

Христоматия по литература – Иван Инев, Албена Руневска, Мариана  Бакърджиева, Мариана Христова, изд. „БГ Учебник“, 2018 г.

Български език за 9. клас, автор: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова, изд. „Булвест 2000“, 2018 г.

10. клас:

Литература, ЗП за 10. клас, автор: Младен Влашки и колектив, ИК „Диоген.бг“ ООД, валидни издания – 2001-2016

Български език, ЗП за 10. клас, автор: К. Димчев и колектив, изд. „Булвест 2000“ ООД, валидни издания – 2002-2016

11. клас:

Литература, ЗП и ПП за 11. клас, автор: Валери Стефанов, Александър Панов, ИК „Анубис” ООД, валидни издания – 2001-2016

Български език, ЗП и ПП за 11. клас, автор:  М. Васева и колектив, изд.  „Д- р Иван Богоров“ ЕООД, валидни издания – 2001-2016

12. клас:

Литература, ЗП и ПП за 12. клас, автор: Валери Стефанов, Александър Панов, ИК „Анубис“ ООД, валидни издания – 2002-2016

Български език, ЗП и ПП за 12. клас, автор: Т. Бояджиев и колектив, ИК „Анубис“ ООД, валидни издания – 2002-2016

Немски език

 

8. клас

Menschen, издателство Hueber или Exakt für dich, издателство Klett – ще бъде съобщено на родителската среща (в началото на учебната година) коя паралелка по кой учебник ще работи

9. клас

Prima 9-10 клас, издателство Просвета

10. клас

Prima В2, издателство Просвета

11. клас

Prima В2-С1, издателство Просвета

12. клас

Prima С1, издателство Просвета

 

Забележка: За учебниците се прави обща заявка в началото на учебната година.

 

Aнглийски език

 

9 А,Б,В,Г,Ж

“SOLUTIONS” – Oxford Press – A.1

9 Д,Е

“Upstream” – Express Publishing – B. 2

10 А,Б,В,Г,Ж

“Upstream” – Express Publishing – B. 2+

10 Д,Е

“Upstream” – Express Publishing – B. 2+

11 Д,Е

Еnglish Literature /Part 1/

Express Publishing

11 А, Б, В, Г, Ж

Upstream” – Express Publishing – В. 2+ – довършване;

Advanced C. 1 – първа половина (довършване в 12-ти клас)

12 А,Б,В,Г,Ж

“Upstream” – Express Publishing – Advanced  C. 1

12 Д,Е

Еnglish Literature /Part2/

Express Publishing

 

Руски език

9. клас

Привет! ниво А1.1 – Учебник по руски език за 9. клас, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, изд. Просвета, 2018

Привет! Учебна тетрадка по руски език за 9. клас, ниво А1.1, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, изд. Просвета, 2018

10. клас

Русский язык „Диалог с Россией“, Галина Лилова, Лиляна Изворска, изд. Булвест 2000

11. клас

Русский язык „Диалог с Россией“, Г. Лилова, Лиляна Изворска, изд. Булвест 2000

12. клас

Русский язык „Диалог с Россией“, Г. Лилова, Лиляна Изворска, изд. Булвест 2000

 

Математика

8. клас

Математика 8. клас, издателство “Просвета”

9. клас

Математика 9. клас за 9а, 9б, 9в, 9г, 9ж – издателство “Просвета”

Математика 9. клас за 9д, 9е – издателство “Регалия 6”

10. клас

Математика 10. клас – първо равнище – издателство “Архимед”

11. клас

Математика 11. клас – задължителна подготовка или профилирана подготовка – издателство “Анубис”

12. клас

Математика 12. клас – първо равнище или второ равнище – издателство “Архимед”

Информатика и информационни технологии

8. клас

Информационни технологии 8. клас, издателство Просвета, автори:

Елиза Стефанова и колектив

9. клас

Информационни технологии 9. Клас, издателство Домино, автори:

Иван Първанов, Людмил Бонев

10. клас

Информатика 9 & 10, издателство Нова Звезда, автори: Ивайло

Иванов, Пламен Петров

10. Клас

Информационни технологии 10. клас Accesss, издателство Нова

Звезда, автор: Ивайло Иванов

История и цивилизация

9. клас (без паралелките в немския отдел)

История и цивилизация за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, 1. и 2. част, А. Пантев и кол., ,изд. ” Булвест 2000″,София, 2018

10. клас

История и цивилизация за 9 клас,изд.”Просвета”, Андрей Пантев и кол.,2012 г.

Geschichte und Geschehen, В. Павлова, З. Велинова, изд.”ПОНС”, 2010 г.

За учениците от 10 Д и Е:

История и цивилизация за 11. клас,ЗП,  Преработено издание,  Вера Мутафчиева и кол., изд. “Анубис”, 2012

12. клас
История и цивилизация за 10. клас, Преработено издание,  Г. Марков и кол., Просвета, 2012 г.

За учениците от 11 Д и Е:

История и цивилизация за 11. клас,ЗП,  Преработено издание,  Вера Мутафчиева и кол., изд. “Анубис”, 2012

12. клас

История и цивилизация за 11. клас, ЗП, Преработено издание, Вера Мутафчиева и кол. изд. “Анубис”, 2012

12. клас – Профилирана подготовка

История и цивилизация за 11. клас, ЗП, Преработено издание, Вера Мутафчиева и кол. изд. “Анубис”, 2012

История и цивилизация за 11. клас, ПП, Преработено издание, Вера Мутафчиева и кол. изд. “Анубис”, 2012

За учениците от 12 Д и Е:

История и цивилизация за 11. клас, Преработено издание,  Йордан Андреев и кол., изд. Кръгозор, 2012

 

География и икономика

9.клас

География и икономика за 9.клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. Автори са Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова, Тони Трайков. Издателство Булвест 2000.

10.клас

География и икономика за 9.клас, ЗП. Автори са Нено Димов, Люсила Цанкова, Емилия Лазарова. Издателство Просвета София.

11.клас и 12. клас

География и икономика за 10.клас, ЗП. Автори са Нено Димов, Люсила Цанкова, Христо Ганев, Емилия Лазарова. Издателство Просвета София. Този учебники се използва също и в 12.клас.

 

Философски цикъл

 

8 клас

ФИЛОСОФИЯ, ЗП, издателство ПРОСВЕТА

9 клас

ФИЛОСОФИЯ, ЗП, издателство ПРОСВЕТА

10 А,Б,В,Г,Ж

Етика и право ЗП , Иван Колев и др., изд. „Анубис”

10 Д,Е

Психология и логика за IX кл., ЗП, изд.”Педагог 6″, Галя Герчева и колектив

Учебна тетрадка по Психология и логика IX кл., ЗП, изд. „Педагог 6”

11 Д,Е

Етика и право, ЗП за X клас, Колев Иван и колектив, изд. „Анубис”

Етика и право – Антология, Колев Иван, изд. „Анубис

11 – г,ж

ФИЛОСОФИЯ, ЗП за XI клас – Иван Колев и колектив, изд. „Анубис”

ХРОНОЛОГИЧНА АНТОЛОГИЯ, Иван Колев и колектив, изд. „Анубис”

 

 

 

Биология и здравно образование

 

За 9. клас – ЗП:

Биология и здравно образование, 9. клас, изд. Анубис, автори: М. Шишиньова и колектив, за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, част 1

9. клас – ЗП:

Биология и здравно образование, 9. клас, изд. Анубис, автори: М.  Шишиньова и колектив, за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, част 2

10. Клас – ЗП:

Биология и здравно образование, изд. Анубис, автори: М. Шишиньова и колектив, 2001

10. Клас –ЗП

Учебно помагало, Biologie und Gesundheitserziehung – 10. Klasse, изд. Просвета, автори: П. Ангелов и колектив, 2001

11 клас – ЗП:

Биология и здравно образование за 10 клас, ЗП, изд. Анубис, автори: Мария Шишиньова и др.;

11 клас – ПП:

Биология за 10 клас, ЗП, изд. Анубис, автори: Мария Шишиньова и др. и Биология за 10 клас, Профилирана подготовка, изд. Анубис, автори: Мария Шишиньова и др;

12 клас (само ж паралелка)

Биология за 11 клас, Профилирана подготовка, изд. Булвест 2000, автори: Огнян Димитров и др.

 

Физика и астрономия

9. клас

Физика и астрономия за 9 клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език), Максим Максимов, Ивелина Димитрова, издателство Булвест 2000

10. клас

Физика и астрономия за 9. клас, Маргарита Градинарова, Христо Цеков, Анка Райчева, Елка Златкова, издателство Анубис, 2008

11. клас

Физика и астрономия за 10. клас, Максим Максимов, издателство Булвест 2000

12. клас

Физика и астрономия за 10. клас, Максим Максимов, издателство Булвест 2000

Химия и опазване на околната среда

9. клас

Учебник по химия и опазване на околната среда за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно преподаване на чужд език; авт. кол. Д. Даналев и др.  Булвест 2000

!!! Очаква се да бъде издаден и на немски език

Учебна тетрадка по химия за 9. клас към учебника, Булвест 2000

Препоръчително е също учебното помагало:

“Chemie und Umweltschutz” – Lehrwerk für die deutschsprachigen Oberschulen – 9. Klasse, Маргарита Йотова, Просвета

10. клас

Химия и опазване на околната среда 9. клас – задължителна подготовка; авт. кол. Г. Нейков и др., Булвест 2000

Учебно помагало Chemie und Umweltschutz Lehrwerk für Fremdsprachgymnasium, 10. Klasse, Сиса Чанева и др., Булвест 2000

11. клас

Химия и опазване на околната среда 10. клас – задължителна подготовка; авт. кол. Г. Нейков и др. Булвест 2000

12. клас

Химия и опазване на околната среда 9. клас – профилирана подготовка, Булвест 2000

Химия и опазване на околната среда 10. клас – профилирана подготовка, Булвест 2000

Музика

8 клас

Музика за 8 клас, изд “Просвета”, автори:  Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

9 клас

Музика за 9 клас, изд. “Просвета”, автори: Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

Изобразително изкуство

8 клас

„Изобразително изкуство“, издателство Булвест 2000

9 клас

„Изобразително изкуство“, издателство Анубис