Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

График за провеждане на приравнителни изпити – септември 2018

Информатика /ЗП/ – 9 клас
Дата: 11.09.2018г.
Място на провеждане: Кабинет по информатика – 4 етаж
Начало на изпита: 09:00 ч
Продължителност:  3  часа

Информационни технологии /ЗП/ – 9 клас
Дата: 11.09.2018г.
Място на провеждане: Кабинет по информатика – 4 етаж
Начало на изпита: 13:00 ч
Продължителност:  3  часа

Биология и здравно образование /ЗП/ – 11 клас
Биология и здравно образование /ПП/ – 11 клас
Математика /ПП/ – 11 клас
Дата: 12.09.2018г.
Място на провеждане: Стая 201
Начало на изпита: 09:00 ч
Продължителност:  3  часа

Информатика /ЗП/ – 10 клас
Дата: 12.09.2018г.
Място на провеждане: Кабинет по информатика 4 етаж
Начало на изпита: 13:00 ч
Продължителност:  3  часа

Философия /ЗП/ – 11 клас
Немски език /ПП/- 11 клас
Дата: 13.09.2018г.
Място на провеждане: Стая 201
Начало на изпита: 09:00 ч
Продължителност:  3  часа

Информационни технологии /ЗП/ – 10 клас
Дата: 13.09.2018г.
Място на провеждане: Кабинет по информатика – 4 етаж
Начало на изпита: 13:00 ч
Продължителност:  3  часа

Учениците да заемат местата си до 10 минути преди началото на изпита.