Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Необходими документи за записване в 8 клас за учебната 2018 / 2019 г.

Необходимите документи за записване в 8. клас на 91. Немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов” за учебната 2018 / 2019 г. след първо класиране са:

1.    Заявление – по образец – получава се на място в 91 НЕГ.

2.    Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие.

3.    Служебна бележка с получените точки от НВО

4.    Копие на акт за раждане.