Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Инициатива на Европейския съюз

„Отново на училище” е пан-европейска инициатива, в която работещите в европейските институции посещават училището, което са завършили, или училище, което е пожелало посещение. Целта е да се срещнат с учениците и да обсъдят важни теми за ЕС, възможностите за младежите в ЕС,  опита си като служители в институциите, както и да обменят идеи с младите за бъдещето на Европа. Инициативата вече е достигнала до хиляди ученици в различните държави–членки на ЕС.


Европейската комисия и германското правителство по време на германското председателство на Съвета на ЕС в началото на 2007 г. поставят силен акцент върху инициативата „Отново на училище“, която се превръща в част от комуникационните дейности на председателството. Поради големия си успех, тя придобива изключителна популярност в Германия. Следващите държави, които председателстват Съвета на ЕС, също се присъединяват към тази инициатива и тя се превръща в традиция по време на ротационните председателства на Съвета на ЕС. В тези периоди и най-много служители на европейските институции от съответните националности се връщат в училище.


Отново на училище“ в България се организира от Представителството на Европейската комисия в България за поредна 10-та година във връзка с 9.  май, Деня на Европа. Посещения в училище могат да бъдат организирани по всяко време на учебната година, като обикновено през април и май има най-много посещения. Министерство на образованието и науката традиционно съдейства на Европейската комисия в България за инициативата.
Възпитаници на 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, които са служители на европейските институции, са се включвали и в предишни издания на „Отново на училище“ – един от тях е Стефан Сапунджиев, който работи в генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Европейската комисия.
Тази година, по време на българското председателството на Съвета на ЕС в първите 6 месеца на 2018 г., 91. Немска езикова гимназия беше посетена от Силвия Божинова, която работи в генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия. На 1. и 4. юни 2018 г. в часовете на г-жа Наташа Христемова тя разказа на учениците за своята работа в Европейската комисия. В ползотворен и ефективен диалог между госпожа Божинова и учениците от гимназията протече срещата между тях. Тя представи също така какви са възможностите за младите в Европейския съюз, запозна ги с програмата „Еразъм+” и Европейския корпус за солидарност.


През 2011 г. с цел провеждане на инициативата Представителството създава младежки екип Европа. В него участват студенти-доброволци, чиято основна задача е да се върнат в училището, което са завършили, и да представят презентации по европейски теми. Радваме се, че някои от членовете на екипа са възпитаници именно на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов” в град София.