Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Родителски срещи

Ръководството на 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” ви информира, че на 19.04. 2018 г. /четвъртък/  от 19:00 часа ще се проведе родителска среща на:

9д, 9е, 10д, 10е, 11д, 11е класове