Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

ръководството на 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” ви информира, че учебните занятия на 7, 8 и 9 февруари (сряда, четвъртък и петък) 2018 г. ще се проведат с програмата за I учебен срок, без да се променят смените.