Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” ви информира, че на 12 февруари 2018 г. между 11:30 и 14:00 часа ще се проведе традиционният празник Fasching. Подобни събития след 14:00 часа не са организирани от 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”.