Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ – областни кръгове на олимпиадите по математика и БЕЛ

Уважаеми ученици,

Във връзка с провеждането на областни кръгове на олимпиади, Ви информираме, че:
1.      Областният кръг на олимпиадата по математика  ще се проведе на 03.02.2018 г. от 09.00 часа за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

На 03 февруари 2018 г., събота, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

2.      Областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 04.02.2018 г. от 10.00  часа, както следва:

  •     За учениците от VІІІ, ІХ, и Х клас от всички райони в   138. СУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3,
  •     За учениците от  ХI  клас от всички райони в    НФСГ, ул. “Розова долина” № 1
  •     За учениците от ХІІ клас от всички райони в 31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2

На 04 февруари 2018 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 9:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Всички ученици пишат само със син химикал.
На учениците от  XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст.