Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Откриване на новата учебна 2017/2018 година

На 15.09.2017 г. от 9:00 в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ тържествено ще бъде открита новата учебна 2017/2018 година.

Учениците да се явят в двора на училището в 8:30 и до 8:45 да заемат определените за съответните класове места.

В двора на гимназията е строго забранено да бъдат внасяни предмети, като зеле, моркови и др., които могат да бъдат опасни за живота и здравето на учениците и учителите от училището. Напомняме, че контролът се осъществява чрез видеонаблюдение. В духа на традициите на гимназията е принадлежащите към тази общност да не уронват престижа ѝ.