Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Необходими документи за записване в 8 клас в 91 НЕГ

  1. Оригинално удостоверение за завършен 7. клас и 1 брой копие
  1. Копие от акта за раждане и / оригинала за сверяване/
  2. Служебна бележка с получените точки от НВО
  3. Отпусно удостоверение от училището за завършен 7. клас, след като ученикът бъде записан

Медицинските картони от предишното училище, следва да се представят до 15.09. 2017г.

Комисията по записване ще работи от 28.06.2017г. от 8,30ч. до 17,30ч.