Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Временна организация на учебните занимания

ЧЕСТИТА НОВА 2017 Г.! ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДРАГИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с усложнената метеорологична  обстановка и ниските температури в столицата Ви уведомяваме, че учебните занимания в 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов“ до края на седмицата  ще бъдат организирани, както следва:

  • 11.01.2017 г. /сряда/ – неучебен ден- обявен от кмета на СО.
  • 12 .01. 2017 г. /четвъртък/ – учебни занимания с 30 мин. учебни часове.
  • 13.01.2017 г. /петък/ – учебни занимания с 30 мин. учебни часове.

 

НАЧАЛО  НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ:

  • I  СМЯНА – 09.00 Ч.
  • II. СМЯНА – 13.30 Ч.

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА 12. И 13.01.2017 Г.

Учебен час I СМЯНА II СМЯНА
1 09.00 – 09.30 ч. 13.30 – 14.00 ч.
2 09.35 – 10.05 ч.  14.05 – 14.35 ч.
3 10.10 – 10.40 ч. 14.40 – 15.10 ч.
4 10.50 – 11.20 ч.  15.20 – 15.50 ч.
5 11.25 – 11.55 ч.  15.55 – 16.25  ч.
6 12.00 – 12.30 ч.  16.30 – 17.00 ч.
7 12.35 – 13.05 ч. 17.05 – 17.35 ч.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО