Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Немската гимназия – на 50 години

Немската гимназия – на 50 години – репортаж на bTV от 18 април 2011 г.