Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Резултати от олимпиада по руски език

Ученичка от 12 Б клас се представи достойно на националната олимпиада по руски език в гр. Враца на 26 март 2011 г. с резултат 93 точки.