Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Изпит за немска езикова диплома

Резултати от изпита за немска езикова диплома – 2010/2011 учебна година

Тази година 95 ученици (75% от всички явили се) достигнаха ниво C1.

21 ученици (16,4%) издържаха изпита с ниво В2.

11 ученици не достигнаха във всички изпитни компоненти ниво В2.

От записаните общо 134 ученици 6 не се явиха на изпита.

Най-добри резултати постигнаха следните ученици:

  • 94 т. (от общо 96) – Петя Антонова, 12 В клас и Христо Христов – 12 Г клас
  • 92 т. – Паолина Илиева – 12 А клас, Христина Петрова – 12 В клас, Петър Иванов – 12 Г клас, Неда Нинова – 12 Ж клас
  • 91 т. – Мила Атанасова – 12 А клас
  • 90 т. – Димитър Димитров -12 Б клас, Мария Димитрова – 12 В клас, Ана Вълчева – 12 Ж клас, Вероника Георгиева – 12 Ж клас

Поздравления!