Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Класиране за националния кръг на олимпиадата по немски eзик

От общо 17 ученици, класирани от София-град за националния кръг на олимпиадата по немски език,

13 са от 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов”:

8 клас – 2,

9 клас – 4,

11 клас – 5 и

12 клас – 2.

Поздравяваме всички класирани и им пожелаваме успех на 10 април 2011 г. в Кърджали!

От предметната комисия по немски език, 91. НЕГ